Vážení susedia,

V dňoch od 25.11.2020 do 4.12.2020 budú v priestoroch bytového domu prebiehať prípravné práce na pripojenie bytov ku odovzdávacej stanici tepla (KOST). V rámci týchto prác bude z chodieb demontovaný pôvodný podhľad, vyrezané drážky do stien a po sprístupnení bytu alebo nebytového priestoru sa vyrobia prierazy. Súčasne sa natiahnu do Vášho bytu alebo nebytového priestoru nové potrubia pre vedenie teplej vody. Následne sa drážky a prierazy v stenách vyspravia.

Práce sa budú realizovať od 8:00 do 18:00 hod. v pracovné dni.

Vopred sa Vám ospravedlňujeme za nepríjemnosti spojené s touto prácou.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

OZNAM

V zmysle  § 14a, ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení vyhlasuje Rada SVB a NP Istrijská, ul. Istrijská 7088/8D, Bratislava

 

písomné hlasovanie, ktoré sa bude konať

dňa 18. 11. 2020 t.j. streda od 18:00 hod. v spoločných priestoroch domu

 a podľa pokynov overovateľov písomného hlasovania.

 

Otázky o ktorých sa hlasuje:  

Otázka č.1

Testovanie v našej MČ pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská nákazy, aj prípady so slabými alebo žiadnymi príznakmi ochorenia COVID-19.
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia MČ BA-DNV vo veku od 10 do 65 rokov veku.

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, ani ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenia, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú výsledok testovania.

 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

2.7.2020 o 18:00 hod. (štvrtok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D