Vstup a výstup z objektu je podmienený identifikáciou osoby – elektronickým identifikátorom alebo klúčom, ktorý vlastní každá osoba oprávnená na vstup do domu alebo v prípade návštevy je to vyzvonenie bytu cez komunikačný systém. Pri vstupe do objektu návšteva vyzvoní príslušný byt a obyvateľ mu z domáceho telefónu odblokuje – uvoľní vstupné dvere.

Návštevu nie je potrebné vyprevádzať až dole k vstupným dverám, pri čom sa neznižuje stupeň bezpečnosti a ani nezvyšuje úroveň anonymity v bytovom dome. 

Digitálny dorozumievací systém umožňuje tiež interkomové volania - komunikáciu z bytu do bytu, čo je výhodou najmä pre starších obyvateľov, ktorí si aj týmto spôsobom môžu privolať v prípade zdravotných či iných problémov pomoc. Je to vhodné i pri správe dome ako komunikačný prostriedok medzi výborom samosprávy a obyvateľmi domu.