Nájomníkom zvyčajne budete ak:

  • žijete v byte alebo v dome, a
  • platíte svojmu prenajímateľovi podnájom, a
  • nedelíte sa o svoj dom s vaším prenajímateľom, a
  • váš prenajímateľ nie je členom rodiny.

Ste pravdepodobne nájomníkom ak

máte izbu v byte o ktorý sa delíte s ľuďmi, inými ako je váš prenajímateľ.

Užívatelia majú menej práv ako nájomníci. Napríklad, váš prenajímateľ nemusí požiadať o súdny príkaz pred tým, ako vás vysťahuje. Môže byť ťažké určiť, či ste užívateľ alebo nájomník.

Môžete byť užívateľom ak:

  • neplatíte podnájom,
  • bývate u priateľov alebo rodiny,
  • bývate v ubytovni,
  • bývate na študentskom internáte,
  • ste nocľažník,
  • vaše ubytovanie je spojené s vašou prácou.

Zákony o rôznych typoch podnájmov sú zložité. Kontaktujte poradenskú agentúru ak si nie ste istý tým, ktorý typ podnájmu máte.

Problémy pri podnájme pre užívateľov

Platíte nájomné dohodnuté s vaším prenajímateľom po nasťahovaní sa. Ak neplatíte podnájom váš prenajímateľ vás môže vysťahovať.

Ak ste podpísali dohodu keď ste sa nasťahovali, váš prenajímateľ nesmie zvýšiť nájomné do konca platnosti tejto dohody. Ak ste dohodu nepodpísali váš prenajímateľ môže zvýšiť nájomné kedykoľvek. Nemáte právo na nájomný záznam.

Problémy s údržbou pre užívateľov

Zákon vyžaduje aby váš prenajímateľ udržiaval štruktúru a exteriér nehnuteľnosti v dobrom stave.

Váš prenajímateľ musí udržiavať vybavenie dodávajúce plyn, elektrinu, kúrenie, vodu a hygienu v dobrom stave. Váš prenajímateľ môže mať dodatočnú zodpovednosť za opravy v závislosti na tom, o čom ste sa dohodli keď ste sa nasťahovali.

Ste zodpovedný za menšie opravy vnútorného zariadenia. Toto môže zahŕňať, ak je to potrebné, odblokovať umývadlo alebo vymeniť poistku. Môžete mať tiež iné povinnosti závislé na tom, o čo ste sa dohodli, keď ste sa nasťahovali.

Ak si vaše ubytovanie vyžaduje opravy nahláste to okamžite vášmu prenajímateľovi. Ak sú opravy zodpovednosťou vášho prenajímateľa, môže existovať spôsob ako prinútiť vášho prenajímateľa tieto opravy vykonať, ale mali by ste si byť vedomí toho, že ako užívateľ máte obmedzené právo zostať v nehnuteľnosti ak vás váš prenajímateľ chce vysťahovať.

Ochrana pred vysťahovaním ak ste užívateľ

Váš prenajímateľ vám nemusí dať 28 dňovú výpoveď, alebo nemusí získať súdny príkaz na vaše vysťahovanie. Váš prenajímateľ vám zvyčajne musí dať iba primeranú lehotu na vysťahovanie sa z nehnuteľnosti. Toto môže byť len pár hodín, alebo až niekoľko týždňov, v závislosti na vašej situácií.

Skontrolujte si zmluvu s prenajímateľom ak ju máte. Váš prenajímateľ vám musí dať výpovednú lehotu uvedenú v tejto zmluve. Ak nie je výpovedná lehota uvedená potom máte nárok iba na prijateľný čas na opustenie nehnuteľnosti.

Poraďte sa s Organizáciou za právo na bývanie alebo inou agentúrou ak sa vás prenajímateľ pokúša vysťahovať.