Zhromaždenie vlastníkov.zo dňa 17.9.2013 kde sa schválilo oficiálne založenie spoločenstva vlastníkov bytov.