Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri poslednom kontrolnom odpočítavaní meračov boli zistené nedostatky alebo havarijné stavy na bytových výmenníkových staniciach, si Vas dovoľujem vyzvať na odstránenie závad na týchto zariadeniach, aby sa predišlo prípadným haváriám.

 

Ide  hlavne o nasledovné byty:

109, 110, 202, 204, 206, 209, 402, 403, 404A

Bola informovaná firma AQUAPROFI – t.č. 0905 693 040 so sídlom v DNV,  Na vyhliadke 8, ktorá je ochotná zabezpečiť servis spomínaných zariadení.

Ceny služieb servisu sú nasledovné:

                              Pracovný čas

Cena za výjazd

Hodinová sadzba na osobu

Po - Pi   8:00 - 17:00

15 €

12 €

Mimo prac. hodín

30 €

15 €

Samostatná obhliadka

15 €

 

Okamžitý výjazd

30 €

 

Pretože bytové odovzdávajúce stanice sú vo vlastníctve jednotlivých bytov, bolo by vhodné keby došlo ku dohode viacerých vlastníkov o jednotnom termíne aby sa prípadne mohla rozložiť cena za výjazd.

Pokiaľ máte iného kvalifikovaného dodávateľa, môžete si opravu samozrejme realizovať aj iným spôsobom.