Prajem Vám všetkým zo srdca Šťastný Nový Rok 2014, aby ste ho prežívali hlavne v zdraví, v radosti a pokoji. Súčasne prajem celému spoločenstvu aby sme v roku 2014 dosiahli spoločne všetky vytýčené ciele.

Rudolf Mesjar
predseda SVBaNP Istrijská