V bytových domoch stále častejšie správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov rieši otázku tzv. neplatičov. Aké práva a povinnosti má spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v exekučnom konaní, ak je na strane oprávneného?

 

Zákon č. 352/2013 Z. z. novelizoval zákon o účtovníctve a zaviedol viacero zmien z hľadiska účtovania i spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Jednou z nich je i napríklad povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov uložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok, ak má povinnosť predložiť daňové priznanie.

Od 1. marca 2014 možno nastanú zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podstatná časť zmien by mala nastať najmä vo výkone správy bytového domu.

 

NEZABUDNITE! 31.1.2014 je posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2013.

 

 

Vzory k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností za rok 2013:

Stiahnite si vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností za rok 2013.

Zdroj: Ing. Nadežda Fuksová, Verlag Dashöfer