Vytlačiť
Vzhľadom na aktuálny stav zistený sondou v byte 406 navrhujeme balkóny (v priestoroch 302, 303, 402, 403, 406) rekonštruovať v čo najkratšej dobe. Nie je funkčná izolačná vrstva pod dlažbou a dochádza k masívnemu vlhnutiu podkladového betónu, ktorý sa touto vlhkosťou výrazne poškodzuje. Ďalej na kotvení zábradlia dochádza ku kondenzácii vlhkosti a cez porušenú izoláciu tato vlhkosť vniká do priestorov pod balkónom.
Dodávateľ nás požiadal, aby práce boli vykonávané na viacerých balkónoch naraz z dôvodu, že na stavebný odpad sa pristaví kontajner a samozrejme cena za dopravu sa pri súčasnej rekonštrukcii zníži.
V jednom dni sa bude pracovať len na jednom balkóne.
 
Predpokladaný čas na rekonštrukciu balkónu sú cca 4dni.
1. deň - búracie prace a zhotovenie novej balkónovej dosky
2-3. deň - technologická prestávka
4. deň - Izolácie, podlaha, zábradlie + dokončovacie práce
 
Sonda v byte 406 - začiatok
 
Sonda v byte 406 - pred úplným prekrytím: