Vytlačiť

Miestny úrad Devínska Nová Ves

v spolupráci so spoločnosťou

Máris Pedersen

vykoná dňa 27.9.2014 v čase od 9,00 do 13,00 hod.

Zber odpadu z domácnosti

 s obsahom škodlivín

    Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v  uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:

  1. Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
  2. Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
  3. Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

    Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady): 

televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.

Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !!!!!

Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.

Využite túto príležitosť a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu