Slovenská metropola bude v piatok (20. jún) v ranných hodinách prostredníctvom vysúťaženého dodávateľa, spoločnosti CHEMIX-D, realizovať lokálne postreky proti komárom v mestskej časti Devínska Nová Ves.

Bratislavská samospráva tak reaguje na mimoriadne kritický, kalamitný výskyt komárov v tejto mestskej časti. Ostatné lokality hlavného mesta sú monitorované, pričom bol zaznamenaný zvýšený výskyt komárov, ale na základe poznatkov priamo z terénu nenastala situácia, ktorú by bolo možne vyhodnotiť ako kalamitnú. Nevyhnutné postreky budú realizované výlučne pozemnou technikou na približne 900 ha. Magistrát žiada Bratislavčanov, aby sa počas vykonávania postreku nezdržiavali v blízkosti techniky či na mieste, kde bol postrek vykonaný. Postrek proti komárom nie je pre ľudí nebezpečný, nie je však žiaduce, aby došlo k priamemu kontaktu s použitou chemickou látkou. Na základe ďalšieho vývoja kalamitnej situácie mesto v súčinnosti s mestskými časťami a odborníkmi na danú problematiku zváži ďalšie lokálne zásahy.