Vážení vlastníci,

vzhľadom na skutočnosti zistené pri koncoročnom odpočte stavov meračov tepla a

...

V parlamente sa k 21.1.2014 nachádza návrh zákona, ktorý by mal novelizovať zákon o vlastníctve

...

V roku 2013 bol NR SR schválený zákon č. 352/2013 Z. z., ktorý novelizoval zákon o účtovníctve a

...

V exekučnom konaní môže spoločenstvo vlastníkov bytov vystupovať tak na strane oprávneného ako aj

...

V bytových domoch stále častejšie správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových

...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2013 treba podať do 31.1.2014. Od 1. januára 2013

...
V zmysle zákona o bytoch ako aj zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov je
...

Vzhľadom na plánovanú výmenu zámku na vchode 8D si Vás dovoľujem informovať o postupe výmeny:

  • do
...
...

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri poslednom

...