30.9.2013 o 18:00 hod. (pondelok) 

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

Zhromaždenie vlastníkov.zo dňa 17.9.2013 kde sa schválilo oficiálne založenie spoločenstva

...

Dňa 20.6.2013 sa konala schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez účasti správcu,

...

Prajem Vám všetkým zo srdca Šťastný Nový Rok 2014, aby ste ho prežívali hlavne v zdraví, v radosti a

...

Prečo potrebuje dom spoľahlivú správu?

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia v

...

Vstup a výstup z objektu je podmienený identifikáciou osoby – elektronickým identifikátorom alebo

...

Myšlienka založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrov Istrijská vznikla z

...

Nájomníkom zvyčajne budete ak:

  • žijete v byte alebo v dome, a
  • platíte svojmu prenajímateľovi
...