DNV_Vianocna ulicka2015_170x110_NAHLAD

Tento rok Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves pripravuje pre návštevníkov Vianočnej uličky okrem

...

Miestny úrad Devínska Nová Ves

v spolupráci so spoločnosťou

Máris Pedersen

vykoná dňa 27.9.2014 v čase

...

V dňoch 4.8.2014 až 17.8.2014 prebiehalo v bytovom dome Istrijská 7088/8D písomné hlasovanie o

...

Vážení spoluvlastníci, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 4.8.2014 až 17.8.2014 bude v bytovom

...

Slovenská metropola bude v piatok (20. jún) v ranných hodinách prostredníctvom vysúťaženého

...

Oznamujeme obyvateľom bytového domu Istrijská 8C a 8D, že dňa 4.6.2014 v čase od 10:00 do 11:00

...

1.5.2014 bude vykonávané kosenie v okolí bytového domu Istrijská 8/C a 8/D. Zaparkujte automobily v

...

Zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov  prijala na zhromaždení vlastníkov nasledovné uznesenia:

  1. Zhromaždenie
...

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa

...
...