Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

14.04.2016 o 18:00 hod. (štvrtok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátnej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
 2. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2015
 3. Schválenie účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, 
 4. Schválenie rozpočtu a použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv pre rok 2016
  • Balkóny
  • Vstupné dvere 
  • Kamerový systém
  • ostatné
 5. Voľba predsedu spoločenstva a členov rady spoločenstva
 6. Kaviareň - predstavenie zámeru vlastníka
 7. Diskusia
 8. Záver

 Pozn.:

 • Pozvánky Vám budú doručené aj osobne proti podpisu v priebehu 1.4.2016 - 3.4.2016
 • Za predsedu spoločenstva kandidujú pani Elena Šikudová a pán Marián Matúšek, v prípade že máte záujem o túto funkciu, resp. chcete navrhnúť niekoho iného, pred samotnou voľbou to bude na samotnom zhromaždení umožnené. Na odvolanie predsedu SVB je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov bytov, ale na zvolenie nového (v prípade, že predošlému skončilo volebné obdobie, alebo sa vzdá funkcie) stačí aj nadpolovičná väčšina zo zúčastnených po hodine zhromaždenia 
 • V prilohe sa nachádzajú podklady ku stretnutiu (učtovná uzávierka, návrh rozpočtu a podklady pre výberové konania na dodávku vchodových dverí a kamerového systému). Heslo od súboru "SVBaNP_2015.rar" Vám bude zaslané mailom
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pozvanka_2016.pdf)Pozvanka_2016.pdf[ ]34 kB
Stiahnuť tento súbor (SVBaNP_2015.rar)SVBaNP_2015.rar[ ]1498 kB