Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zhromaždenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá sa uskutoční dňa 

20.9.2018 o 19:00 hod. (štvrtok)

v priestoroch vchodu Istrijská 8/D 

 

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátnej komisie, zapisovateľa a overovateľa.
  2. Voľba predsedu SVB a NP Istrijská
  3. Diskusia
  4. Záver

V Bratislave dňa 13.9.2018