Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vážení vlastníci,

dovoľujem si Vás informovať, že dňa 9.4.2019 bude v jednotlivých bytoch domu vo vchodoch na Istrijskej ulici 8C a 8D prebiehať demontáž meračov v bytových výmenníkových staniciach za účelom pravidelnej metrologickej kontroly. Uvádzaná kontrola je vykonávaná v zmysle Zákona č. 157/2018 Z.z o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Demontáž budú vykonávať pracovníci spoločnosti VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r.o.

Je nutné pre tento úkon sprístupniť priestory s bytovými výmenníkovými stanicami v nasledovných časoch:

3. a 2. poschodie 9.4.2019 od 8:00 do 11:30

1. poschodie a prízemie 9.4.2019 od 12:00 do 15:00

V prípade nesprístupnenia bytových staníc v stanovenom termíne znáša vlastník/nájomník náklady na výjazd a je povinnosťou každého vlastníka/nájomníka neodkladne individuálne dohodnúť termín sprístupnenia stanice v byte na čísle telefónu 02/330 14 999

V prílohe sa nachádza aktuálny oznam visiaci na nástenke vo vchode 8D bytového domu.