Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vážení vlastníci,
Dovoľujem si Vás požiadať o Váš názor a spoluprácu pri riešení problémov, s ktorými sa v tomto období stretávame a nie je možné ich bez Vás riešiť, nakoľko pri rozhodovaní je Váš hlas (súhlas alebo nesúhlas) nutná podmienka na to aby bolo možné prijať riešenia v zmysle podmienok, ktoré nám dáva zákon.
Najprv popíšem skrátene aktuálnu informáciu o veciach, ktore je potrebné vykonať a súčasne stav riešenia týchto problémov, následne požiadavku na Vás.


1.    Nefunkčné merače tepla v bytoch..
Po komunikácii so servisnou firmou Vaša Havarijná, sú schopní a ochotní nám vymeniť merače a súčasne s profylaktickou prehliadkou výmenníkových staníc - BVS

Z Vašej strany je požadovaný súhlas s prístupom k BVS (v bytoch), pri dodržaní podmienok, ktoré zodpovedajú súčasnej situácii (ochrana pre vírusom)

2.    Bytové výmenníkové stanice.
Ich stav si dovolím nazvať katastrofálny, bez pravidelnej údržby a prehliadok by boli nefunkčné a ohrozovali obyvateľnosť domu ako celku. Po zisteniach o stave BVS vo vedľajšom bytovom dome (iný výrobca, iná použitá technológia regulácie) som dospel k názoru, že výmena BVS u nás by samozrejme pomohla zvrátiť aktuálny stav, ale po pár rokoch by sme bojovali s rovnakým problémom, tak ako je to u nich. Preto variant s centrálnou prípravou teplej vody v bytovom dome sa javí ako jediný efektívny. Je nutné však realizovať nový rozvod teplej vody v bytovom dome (projektové a realizačné práce týkajúce sa nielen spoločných priestorov, ale aj samotných bytov a nebytových priestorov).

Dodávaťeľ tepla navrhol riešenie, že nám do domu naištalujú OST (odovzávacia stanica tepla) –
ohrev teplej vody by neprebiehal v bytoch, z Vašej strany je nutné:
a.    súhlas s ťarchou v katastri,
b.    odsúhlasenie takéhoto riešenia aby mohli začať projektové práce,
c.    súhlas s úpravami v bytoch (dovedenie dvoch porubí do priestoru existujúcej výmenníkovej stanice BVS)

Práce by prebiehali postune v priebehu niekoľkých rokov v závislosti na financiách vo FOU a cene riešenia. Možné financovanie cez úver, tak ďaleko však aktuálne nie sme, cena riešenia bude jasná až po vzpracovaní projektu.

3.    Schválenie účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.
Čerpanie FOU v roku 2019. Realizovala sa vo februári havarijná oprava strechy a chodby (zatečené dve poschodia), v lete položenie novej krytiny, oprava poškodených miest na fasáde, ciachovanie meračov, kontrola hasiacich zariadení a drobná údržba v celkovej sume 25105,92€.
V prílohe informačného mailu sa nachádzajú dokumenty, ktoré štandardne odporučí rada spoločenstva schváliť spolu s účtovnou uzávierkou, pokiaľ budete mať nejake otázky a nejasnosti, rád vysvetlím.

Z Vašej strany je teda požadovaný súhlas alebo zamietnutie so schválením účtovnej uzávierky, vyúčtovanie úhrad za plnenia, použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv tak ako boli predložené v prílohe.

Uskutočniť zhromaždenie vlastníkov v súčasnej situácii nie je možné, preto v čase od 21.4.2020 budem chodiť po jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch (vlastníkoch) a budem odovzdávať ročné vyučtovania a predpisy na ďalšie obdobie. Zároveň budem zisťovať Vaše stanovisko k predloženým bodom. Vaše návrhy mi môžete samozrejme posielať aj mailom, preto v prílohe mailu sa nachádza jednoduchý formulár, ktorý možete vyplniť a poslať mi ho spať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Uvedomujem si, že predložené riešenia sú zásadné, avšak si Vás dovoľujem požiadať o pochopenie, že v súčasnej situácii keď dodávateľ tepla požaduje naše záväzné stanovisko, aby ho mohol použiť pre poskytnutie dotácie na OST (bežná cena cca 15000€, nás by to nemalo stáť nič alebo len 1/3), kedy bez merania skutočnej spotreby jednotlivých priestorov nie je možné realizovať vyúčtovania bez x hodín za hodnotami z minulých rokov a znalosti výskytu osôb v jednotlivých bytoch a priestoroch.
S pozdravom
Ing. Miloš Nižňanský