Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Testovanie v našej MČ pomôže lepšie identifikovať existujúce ohniská nákazy, aj prípady so slabými alebo žiadnymi príznakmi ochorenia COVID-19.
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia MČ BA-DNV vo veku od 10 do 65 rokov veku.

Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, ani ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenia, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú výsledok testovania.

 

Pretestovanie sa uskutoční v dvoch etapách:

1. etapa v sobotu 31. 10. 2020 a v nedeľu 01. 11. 2020
v čase od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h a od 17.30 do 22.00 h.

 

2. etapa v dňoch v sobotu 07. 11. 2020 a v nedeľu 08. 11. 2020
v čase od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 a od 17.30 do 22.00 h.

 

Odporúča sa absolvovať obe testovania, t. j. aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.

 

ODBERNÉ MIESTA v DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

1. Duálna akadémia, J. Jonáša 5 

2. Brána VW 3 - JIT

3. Šport. areál Vápencová

4. Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

5. Vila Košťálová, Novoveská 17

6. Knižnica Istra Centra, Istrijská 6

7. Istra Centrum, Hradištná 43

8., 9., 10. ZŠ Ivana Bukovčana 3

11., 12., 13., 14. ZŠ Pavla Horova 16

15. Šport. areál P. Horova 16

 

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba, ktorá sa dostaví na testovanie, poskytne svoje osobné údaje, na základe ktorých sa spracujú administratívne záležitosti. Po odkašlaní a vysmrkaní na určenom mieste, prejde osoba na odberné miesto, kde jej zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícii cca o 15 až 30 minút.

Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony – preukáže sa občianskym preukazom, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácii bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadkovému košu, vysmrká sa, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber:

Testovaná osoba odovzdá zdravotníkovi pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Na výsledky sa čaká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov:

Zdravotník privolá testovanú osobu podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží občiansky preukaz, kartičku poistenca. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testu odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami pre prípad negatívneho, aj pozitívneho výsledku.