Myšlienka založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrov Istrijská vznikla z poznania a potreby poskytnúť majiteľom bytov inú alternatívu k doteraz existujúcim možnostiam. Vykonávať činnosť správcu ako nosnú a dať jej kvalitu zodpovedajúcu požiadavkám a očakávaniam jej členom (majiteľov bytov). Našim cieľom je vybudovať moderné, spoľahlivé a kvalitné spoločenstvo, ktorého hlavným cieľom je spokojnosť vlastníka.