Predseda spoločenstva

Aleš Jenis

Rada spoločenstva

Elena Šikudová

Radka Bartová

Tomáš Juhász

Marian Matušek

Katarína Jankovičová

Miloš Nižňanský